EST

Jätkusuutlikkus

Jätkusuutlikkus on Norte põhiväärtus. Näeme suurt arengupotentsiaali ehitustegevuse keskkonnamõjude vähendamisel ning ressursside kestlikul kasutamisel.

Panustame üheskoos tellijate, partnerite ja ehitussektoriga tervema ja puhtama ühiskonna arengusse läbi teadliku kestliku mõtteviisi.

Kestliku arengu eesmärgid

Tunneme endal suurt vastutust jätkusuutlikuma maailma projekteerimisel. Oleme hinnanud ära enda suurimad keskkonnamõju kohad ning seadnud fookusesse neli ÜRO kestliku arengu eesmärki, mille abil suudame avaldada suurimat positiivset mõju:

Tervis ja heaolu
Jätkusuutlik energia
Tööstus, uuendus ja taristu
Kliimamuutuste vastased meetmed

Tervis ja heaolu

Peame väga oluliseks kõigi meeskonnaliikmete vaimset ja füüsilist tervist ning teadlikkuse tõstmist nendel teemadel. Väärtustame avatud ja läbipaistvat juhtimissüsteemi, võrdõiguslikkust ja rohelise kontori põhimõtteid ning pakume oma inimestele regulaarselt erinevaid võimalusi puhke- ja sporditegevusteks. Kõigil meist on võimalus kasutada tööandja tervisekindlustust, mis katab muuhulgas nii hambaravi ja psühholoogi konsultatsioonid kui ka erinevaid uuringuid ja vaktsiine. Tähtsustame töö- ja eraelu tasakaalu ning pakume kõigile töötajatele paindlikkust tööaja ja -koha valimisel, et leida enda jaoks kõige paremini töötav lahendus. Kaasame töötajaid ettevõtte arengusse küsides neilt regulaarselt tagasisidet (rahulolu-uuring, 1:1-le vestlused, arenguvestlused), mida arvestame juhtimiskavade koostamisel.

Jätkusuutlik energia

Projekteerimisettevõttena aitame kaasa uute hoonete energiakasutuse optimeerimisele ja kaasajastamisele mõeldes kõik lahendused läbi juba planeerimise etapis. Nõustame tellijaid valima kõige mõistlikumaid taastuvenergia lahendusi ning pakume välja võimalusi rakendamaks neid nii uute kui juba olemasolevate hoonete puhul.

Oleme käivitanud pikaajalise projekti, mille käigus vaatame üle viimase 15 aasta jooksul ehitatud tööstushooneid ja kilehalle ning hindame päikeseparkide rajamise võimalusi nende katustel ja fassaadidel.

Tööstus, uuendus ja taristu

Projekteerime palju tootmishooneid ning koostöös oma tellijate ja partneritega kasutame jätkusuutlikke lahendusi ning tehnoloogiaid parima lõpptulemuse saavutamiseks. Tellija eesmärkide täitmise kõrval peame alati silmas, et kasutaksime ressursse optimaalselt ning seeläbi oleks ka kahju keskkonnale võimalikult väike. Jälgime, et meie arhitektuursed ja konstruktiivsed lahendused oleksid alati läbi mõeldud. Meile on oluline, et hoone säilitaks oma väärtust kasutajale võimalikult pika aja jooksul ning tehnosüsteemide lahenduste valikul oleks võetud arvesse ka nende mõju hoone jalajäljele kogu elukaare jooksul.

Kliimamuutuste vastased meetmed

Oleme võtnud enda eesmärgiks suurendada tellijate, koostööpartnerite ning oma meeskonna teadlikkust kestlikest projekteerimislahendustest ning nende olulisusest. Vaatame iga projekteeritavat hoonet tervikuna ning töötame pidevalt välja uusi lahendusi hoone keskkonnamõjude vähendamiseks. Hoiame ennast kursis uuenduslike materjalide ja tehnoloogiatega ning nende kasutusvõimaluste ja kaasnevate riskidega. Oma lahenduste hindamiseks kasutame nii hoonete süsiniku jalajälje mõõtmist kui terve hoone vaatamist ringmajanduslikest põhimõtetest lähtuvalt.

Meie soov on, et juba planeerimise käigus oleks peale ehitus- ja ekspluatatsiooniaegsete mõjude keskkonnale läbi mõeldud ka see, millised on võimalused tulevikus hoone laiendamiseks või uute jätkusuutlike tehnoloogiate kasutuselevõtuks ning mis saab hoonest eluea lõpul.

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo
Developed by Reaktiiv